Extra informatie

Extra informatie

Administratieve handelingen

U kunt veel zaken van te voren vastleggen. Zo bent u er zeker van dat ze verlopen op de manier die u voor uzelf en uw nabestaanden wenst. We zetten een aantal aandachtspunten op een rij:

Testament

In een testament kunt u bij de notaris vastleggen aan wie u geld en bezittingen wilt nalaten. Legt u dit niet vast, dan geldt de wet. De Erfwet is per 1 januari 2003 echter ingrijpend gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter verzorgd achterblijft. Ook een onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn verzorging. De rechten van de kinderen worden beperkt, niet alleen als er een langstlevende echtgenoot is, maar ook als de kinderen onterfd zijn. Meer informatie? Ga naar http://www.notaris.nl

Codicil

Hierin kunt u uw roerend goederen, zoals sieraden of kleding nalaten. U heeft hiervoor geen notaris nodig. Wel is het van belang dat het codicil geen bepalingen bevat die strijdig zijn met de wet. Verder moet een codicil handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Een codicil kunt u ook verkrijgen via de aangesloten verzekeringsmaatschappij.

Donorregistratie

Bedenk van te voren of u donor wilt zijn na uw dood of uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap. Dit legt u vast in een donorcodicil.
Meer informatie? Ga naar http://www.donorvoorlichting.nl

Speciaal wensenformulier

In dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen ontrent uw uitvaart vastleggen. Op deze site vindt u zo'n formulier. Vul het in, print het uit en bewaar het bij uw papieren. Zo weet u zeker dat uw wensen worden nageleefd.

Een uitvaart en de belasting

Sinds de nieuwe belastingwetgeving in 2001 werd geïntroduceerd, is er fiscaal gezien het een en ander veranderd op gebied van uitvaartverzorging. De belangrijkste verandering is dat de kosten van de uitvaart niet langer aftrekbaar zijn voor nabestaanden als buitengewone lasten. Behalve als het gaat over het overlijden van een echtgenoot/partner en de kinderen.