Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Op zeer uiteenlopende gebieden werkt de uitvaartvereniging Gasselternijveen samen met verschillende externe partijen. Dit uit praktische, functionele overwegingen.

Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe (Drentse Bond). Hieronder vallen 52 uitvaartverenigingen.

Via de Drentse Bond is onze uitvaartvereniging aangesloten bij  Nardus, de overkoepelende organisatie van samenwerkende uitvaartorganisaties.

Verzekeraar

Niet alle kosten van een uitvaart worden vergoed door de vereniging. Voor de kosten die niet vergoed worden, kunnen de leden zich bijverzekeren bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij naar keuze.